W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatnyPortal prawny dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.

Zgodnie z art.  128.  Kodeksu Postępowania Administracyjnego: Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie mławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/mazowieckie/powiat-mlawski-npo

W dniu 8 listopada 2021r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla klas 7 Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra. J. Ostaszewskiego w Mławie, które przeprowadziła doradca obywatelski Marzena Mysiakowska.

W dniu 29 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Konieczna po raz kolejny przeprowadziła spotkanie z seniorami Dzinnego Domu Seniora+ w Mławie.

Kwestie, które zostały poruszone dotyczyły zagadnień spadkowania ustawowego i testamentowego. 

Omówiono podobieństwa i różnice tych dwóch kwestii. Dzięki temu, świadomość seniorów co do rozporządzania swoim majątkiem pogłębiła się o nowe informacje.

Dnia 19 października 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne o tematyce prawniczej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łomi. Warsztaty przeprowadził radca prawny/doradca obywatelski Remigiusz Sawicki.

W dniu 11 października 2021r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacju prawnej dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku. Warsztaty przeprowadził radca prawny/doradca obywatelski Remigiusz Sawicki.

Założeniem leżącym u podstaw stworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej było uruchomienie mechanizmu pomocy prawnej  osobom, które  nie są w stanie ponieść  kosztów  takiej pomocy w prywatnych  kancelariach radców prawnych  czy adwokatów.