Ulotka informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie mławskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/mazowieckie/powiat-mlawski-npo

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W sytuacji gdy otrzymałeś zaproszenie na prezentację np. garnków, materacy, czy pościeli i zdecydujesz się na wzięcie udziału w tejże prezentacji pamiętaj żeby zachować daleko posuniętą ostrożność.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 05.10.2020 r. oraz 12.10.2020 r. odbyły sie Warsztaty Edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych Szreńsku. Warsztaty poprowadziła doradca obywatelski Magdalena Sawicka. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W obecnych czasach samochód nie jest luksusem. Jest to podstawowe narzędzie niezbędne do pracy (lub do dojazdów do pracy). Niemalże każdy musi korzystać z tego środka transportu. Wobec powyższego prędzej czy później każdy stanie przed koniecznością dokonania zakupu samochodu. Najlepiej żeby był to samochód nowy, wówczas kwestię awarii można praktycznie wykluczyć, a nawet gdyby jakaś się przydarzyła to producent zawsze udziela gwarancji na pojazd.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

poprzednim artykule omówiono instytucję rękojmi sytuacji w której do sprzedaży doszło pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Inaczej kształtuje się sytuacja gdy jako konsument kupimy auto od przedsiębiorcy (np. z komisu).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i będącej następstwem tej sytuacji potrzeby uregulowania sposobu wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy pranej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejw związku z powrotem do stacjonarnego działania punktów niniejszym informuję, że we wszystkich lokalach usytuowanych na terenie Powiatu Mławskiego w których jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie należy przestrzegać następujących zasad:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo

w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),Starosta Mławski informuje,że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.