W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatnyPortal prawny dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.

W Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej w dniu 30 marca 2022 roku radca prawny Maciej Kielak przeprowadził konserwatoria prawne dla uczniów klas siódmych

Znaczna część osób stara się dochodzić od członków swojej rodziny alimentów.W takim wypadku należy pamiętać ,że o alimenty mogą starać się wyłącznie :

-  dzieci od swoich rodziców lub dziadków

- jeden małżonek od drugiego

- rodzice lub dziadkowie od dzieci

- młodsze rodzeństwo  od rodzeństwa dorosłego

- dziecko od współmałżonka matki lub ojca (nie będącego rodzicem) w uzasadnionych wypadkach

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie mławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/mazowieckie/powiat-mlawski-npp

W dniu 24 listopada 2021r. radca prawny Natalia Górska przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla członków Klubu Seniora "Kwiat Jesieni" w Szreńsku.

W dniu 28 10. 2021 r.  radca prawny Maciej Kielak przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej  z uczniami w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudkiego w Wieczfni Kościelnej.

W dniu 18.10.2021r. radca prawny i doradca obywatelski Remigiusz Sawicki, przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku.