Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

 

Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Mławskiemu.

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

 

Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Mławskiemu.

Kwestia obowiązku łożenia przez rodziców na utrzymanie swoich dzieci reguluje art.128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewiduje wieku , po którego osiągnięciu , rodzice nie muszą już płacić alimentów.

Podstawową przesłanką ,którą bada Sąd jest okoliczność czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie –art.133 kr.i.o. Jeżeli dziecko posiada własny majątek będący dla niego źródłem utrzymania np. na skutek nabycia w drodze spadku lub darowizny to wtedy rodzic nie jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Dnia 5 lipca 2023r. (środa) w Urzędzie Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1, odbyło się spotkanie edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych z zakresu tematyki prawnej.

Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny? Zgodnie z art. 898 § 1. k.c. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co oznacza pojęcie "rażącej niewdzięczności" - czy każdy konflikt, nieporozumienie jest podstawą do odwołania darowizny? Niestety przepisy nie definiują tego pojęcia.

Zachęcamy do przeczytania artykułu dot. transplantacji organów w Polsce. Link do artykułu poniżej:

TRANSPLANTACJA ORGANÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO 

Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Mławskiemu.

Proszę zapoznać się z informatorem w linku poniżej:

INFORMATOR

Ministwerstwo Sprawiedliwości stworzyło bazę punktów, w których za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość moża uzyskać pomoc prawną z danej dziedziny prawa lub problematyki. Poradę telefoniczną uyskać można dzwoniąc pod numer telefonu, który jest wskazany w wykazie dyżurów specjalistycznych dostępny  na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Dnia 13 grudnia 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szreńsku odbyło się spotkanie edukacyjne, które przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski Natalia Górska. Tematem spotkania była: "Eksmisja".