Zdju0119cie logo wprowadzenie
Wiele małżeństw z uwagi na kryzys małżeński podejmuje decyzję o rozwodzie. Jednak w jakich sytuacjach Sąd może orzec rozwód i czego strony mogą żądać. Aby Sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód musi stwierdzić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Małżonków wiążą trzy więzi: więź emocjonalna, więź fizyczna i więź gospodarcza. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do jakiegoś rozkładu ale nie jest on ani trwały ani zupełny, sąd może orzec separację.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 19 września 2019r. w Przedszkolu Chatka Puchatka odbyły się działania edukacyjne. Tematem zajęć były prawa i obowiązki dziecka w postępowaniu karnym. Spotkanie poprowadziła adwokat Małgorzata Cygan.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

„Czy radca prawny może występować przed sądem?”, „Czy radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej?”, „Czy radca prawny zostaje kiedyś adwokatem?”. Wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich na co dzień spotyka się z tymi pytaniami. Świadczą one o tym, jak trudno potencjalnym klientom odnaleźć się w prawniczym świecie. O ile wszyscy wiedza kim jest prawnik, to mało kto jednak potrafi podać różnicę pomiędzy prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym , a niekiedy i notariuszem. Nazwy tych zawodów są często używane zamiennie, co jest w wielu przypadkach błędem. Dla osób zainteresowanych kim jest i co może radca prawny, a także dla osób poszukujących pomocy prawnej przedstawiamy niezbędne informacje, które pomogą przede wszystkim w świadomym wyborze osoby świadczącej pomoc prawną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 22 maja 2019r. w I LO w Brodnicy odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadził Pan Radosław Robiński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 16 maja 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadził Pan Radosław Robiński. Podczas wykładu przedstawiono prezentację na temat prawa pracy. W szczególności omówiono nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 15 maja 2019r. w I LO w Brodnicy odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów tej szkoły. Spotkanie poprowadził Pan Radosław Robiński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowie odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła adwokat Mariola Szczepańska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 29 października 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Okalewkowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadziła adwokat Mariola Szczepańska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Przepisy dotyczące ochrony zdrowia budzą bardzo wiele wątpliwości osób korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony nie tylko przez czas oczekiwania na wizytę, ale i przez konieczność dostarczenia skierowania. Warto poznać zasady rejestracji, żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień.