Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie w I LO w Brodnicy. Zajęcia poprowadził Pan Radosław Robiński. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz punkty, w których na terenie Powiatu Brodnickiego można skorzystać z uprawnień, o które przewiduje ww. ustawa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyły się zajęcia DPS w Brodnicy. Spotkanie przeprowadziła Pani r.pr. Małgorzata Cygan. Osoby te mimo starszego wieku i schorzeń, bardzo aktywnie brały udział w prowadzonych zajęciach. Tematem zajęć było prawo spadkowe. Omawiane były podstawowe kwestie czym zajmuje się prawo spadkowe, co wchodzi w skład spadku, jakie mamy sposoby dziedziczenia, grupy spadkobierców, rodzaje testamentów, warunki formalne testamentu, wydziedziczenie, odwołanie testamentu, umowy o dziedziczenie, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Zmierzano do nawiązania relacji ze słuchaczami i wciągnięcia ich w zajęcia poprzez zadawanie pytań sprawdzających, opowiadanie historyjek i przykładów, razem z uczestnikami omawiano sprawy, o których słyszeli.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Brodnickim  prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/58/punkty_powiat_brodnicki.html