Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 października ruszają stacjonarne porady obywatelskie w Brodnicy. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

KOMUNIKAT STAROSTY BRODNICKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU DOTYCZĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Informujemy, że w poniedziałek 09.03.2020r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brodnicy czynny będzie w godzinach 16.00-19.00, natomiast we wtorek 10.03.2020r. punkt czynny będzie w godzinach 13.00-18.00.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Z przyczyn niezależnych od Nas, w dniu dzisiejszym nastąpi zmiana godzin dyżuru NPO. Dyżur odbędzie się w godzinach od 16:00 do 19:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zmiana godzin funkcjonowania biura NPO nastąpi w tym tygodniu zgodnie z poniższym harmonogramem:

3.03 (wtorek) -> 13.00-18.00
4.03 (środa) -> 16.00-19.00
5.03 (czwartek) -> 13.00-18.00

Piątek jest bez zmian (13.00-17.00).

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jeden z byłych małżonków w pewnych okolicznościach może żądać od drugiego małżonka zapłaty alimentów. Takie uprawnienie stanowi swoistego rodzaju kontynuacje obowiązku alimentacyjnego, który powstał w związku z zawarciem małżeństwa. Świadczenia alimentacyjne (alimenty) wobec byłych małżonków można podzielić na dwa rodzaje, które zostały zawarte w art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a są nimi: obowiązek alimentacyjny zwykły oraz obowiązek alimentacyjny rozszerzony zwany inaczej szczególnym czy też szerszym. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 4 października 2019r. odbył się wykład edukacyjny dla uczestników zajęć Jogi w Brodnicy. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Cygan.