Zdju0119cie logo peu0142na

Od 1 października ruszają stacjonarne porady obywatelskie w Brodnicy. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.

 

KOMUNIKAT

w sprawie stacjonarnego świadczenia porad prawnych

Starosta Brodnicki informuje, że z dniem 1 października 2020 r. przywrócone zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni w punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku, według harmonogramu:

1) nieodpłatna pomoc prawna:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

- Gminny Ośrodek Kultury w Osieku, wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00 oraz piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00,

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56/4950800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

We wszystkich punktach obowiązują środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Jednocześnie informuje się, że nadal do odwołania pozostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim (poniedziałek w godz. od 8.00 do godz. 12.00, środa i czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00). Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56/4950800.

Ponadto informuje się, że nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, poszerzyła krąg beneficjentów. Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Starosta Brodnicki                    

   /-/ Piotr Boiński