W lipcu i sierpniu br., w ramach działań edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim, w Klubie Seniora Szarotki odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. 


Uczestnicy otrzymali informacje na temat prawa spadkowego, możliwościach rozporządzania swoim majątkiem za życia (darowizna, dożywocie, sprzedaż) oraz na wypadek śmierci (testament). 

Spotkanie z ramienia Zaborskiego Towarzystwa Naukowego poprowadziła mecenas Marta Wilkońska-Żuralska.