W dniu 18 grudnia 2021 r. radca prawny/doradca obywatelski Justyna Psut-Wachowiak przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Pyrzycach.

Tematyka warsztatów obejmowałą zadłużenia konsumenckie. Omówiono rodzaje zadłużeń (mieszkaniowe, finansowe), możliwości prawne wyjścia z zadłużenia ( ugoda, konsolidacja, renegocjacja umowy, odpracowanie), przedawnienie, upadłość konsumencka, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ( jak to działa i kiedy), sprzeciw od nakazu zapłaty, postępowanie egzekucyjne, sprzedaż wierzytelności- skutki, warsztaty z omówieniem sytuacji osobistych uczestników.