Zdju0119cie logo peu0142na

W dniu 26 października 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach odbył się wykład edukacyjny dla rodzin zastępczych i prawnych opiekunów dzieci. Wykład poprowadził radca prawny Seweryn Soter.Przedstawiono temat cyberprzemocy, zagrożeń, jakie wypływają w związku z korzystaniem przez dzieci/młodzież z internetu, portali społecznościowych. Omówiono w jaki sposób chronić dzieci przed ww. zagrożeniami oraz jak rozmawiać z nimi na te tematy.

 

Ponadto przedstawiono roszczenia, z jakimi można występować na drodze cywilnej: pozew o ochronę dóbr osobistych zwłaszcza naruszenia czci, godności, dobrego imienia oraz na drodze karnej: prywatny akt oskarżenia o znieważenia. Wskazano również w jaki sposób wystąpić do Sądu z konkretnym pozwem/oskarżeniem oraz jak sformułować pismo i z jakimi należy liczyć się kosztami. Na koniec poruszono również temat kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - tematyki dotyczącej pieczy zastępczej.

Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, dotyczące omawianych zagadnień oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestnikó