Zdju0119cie logo peu0142na

1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.

 

2. Mediacja w trakcie sprawy o rozwód

Jeżeli zarówno Ty jak i Twoja żona lub Twój mąż wyrazicie zgodę, Sąd może skierować sprawę do postępowania mediacyjnego przed mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego. Mediacja jest dla osób, które widzą nadzieję na dojście do porozumienia bądź wolą na spokojnie porozmawiać o kluczowych kwestiach związku i ustalić warunki rozstania na co często podczas rozprawy nie ma czasu.  Mediacja jest dobrowolna co oznacza, że muszą się na nią zgodzić oby dwie strony. Jeżeli nie zawrą one ugody, Sąd wyznaczy z pewnością termin rozprawy.

3. Kontakt z dziećmi i alimenty

W pozwie o rozwód powinniśmy zaproponować sposób i częstotliwość kontaktów drugiego rodzica z dziećmi, który wspólnie z nim posiadamy. Z reguły miejscem zamieszkania dzieci będzie miejsce zamieszkania mamy. Dlatego to ojciec dziecka będzie miał ustalone kontakty w wyroku. Im bardziej rodzice nie mogą się dogadać w tej kwestii należy wnieść o jak najbardziej szczegółowy plan kontaktów, aby nie było kłótni po rozwodzie. Należy też pamiętać, że im bardziej się kłócimy, nie dajemy za wygraną, tym bardziej cierpią Nasze dzieci. Następną kwestią bardzo istotną są alimenty czyli przyczynianie się jednego z rodziców, który nie mieszka z dziećmi, do utrzymania swoich pociech. Sąd i tak weźmie pod uwagę w trakcie postępowania, wysokość zarobków zobowiązanego oraz koszty przez niego ponoszone.

4. Zasady korzystania ze wspólnej nieruchomości

Jeżeli posiadamy wspólne mieszkanie czy też dom i nie możemy się porozumieć za żadne skarby z małżonkiem, może wnieść do Sądu żądanie o ustalenie zasad korzystania z nieruchomości. Polecamy, aby jednak porozumieć się z małżonkiem, ponieważ po rozwodzie czy też w trakcie rozwodu jest o wiele łatwiej i szybciej podzielić się wspólnym majątkiem.

5. Czy w Naszej sytuacji rozwód jest możliwy?

Podamy sytuacje, w których Sąd nie może orzec w ogóle o rozwodzie. Pierwsza z nich to brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Czyli jeśli nie ustały więzy między Wami: duchowe, fizyczne i gospodarcze, nie będzie możliwości uzyskania rozwodu. Sad nie orzeknie o rozwodzie także w przypadku, gdy uzna, iż ucierpi dobro małoletnich dzieci w wyniku rozstania rodziców. Kolejną sytuacją jest wniesienie żądania rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód. Ostatnia kwestia, to rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Powyższe pięć wskazówek to oczywiście podstawy lecz każdy przypadek jest inny. Należy pamiętać jeszcze o opłacie sądowej 600 zł. Można zgłosić się do skorzystania u Nas z internetowych porad prawnych online, konsultacji telefonicznych bądź umówić się na spotkanie. Nie zawsze klient chce, aby profesjonalny pełnomocnik reprezentował go w Sądzie. My przygotowujemy klienta do sprawy, doradzamy przy sporządzaniu pozwu oraz innych pismach procesowych. Pomagamy także zebrać dowody.

Marta Kalińska