Zdju0119cie logo peu0142na

W dniu 26.06.2018 r. odbyły się działania edukacyjne dla młodzieży - podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Gryficach. Zajęcia poprowadził adw. Bartosz Kowalicki. Tematyka spotkania dotyczyła prawnych konsekwencji zażywania narkotyków, rozmawiano również o prawach i obowiązkach opiekunów prawnych małoletnich. Poruszany był także temat zdolności do czynności prawnych małoletnich tj. jaką umowę może zawrzeć małoletni i kiedy jest ona ważna.