W dniu 21 czerwca 2023 w Domu Seniora w Trzebiatowie  odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty trwały 2 h 15 min. Warsztat dotyczył wskazania seniorom, gdzie mogą szukać pomocy prawnej w określonych sprawach, omówiono tematyke dotyczącą zawierania umów na odległość,

a także temat pokrzywdzinego w postępowaniu karnym. Duża częś wykładu dotyczyła postępowania spadkowego - omówiono m.in. postępowanie spadkowe ustawowe, testamentowe oraz zachowek. Seniorzy chętnie słuchali Radcy Prawnego Seweryna Sotera, który przybliżył tematy bliskie życia codziennego oraz odpowiadał na zadane pytania.