Zdju0119cie logo peu0142na

W dniu 13 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.

 

Podczas spotkania poinformowano osoby nieletnie o ich prawach i obowiązkach w ramach prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, prawa karnego oraz procedury karnej, w tym prawa konsumenckiego oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto przedstawiono instytucje wymiaru sprawiedliwości. Na zakończenie uczniom rozdano wzory pism procesowych oraz ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień.