Zdju0119cie logo peu0142na

W dniach 30 maja oraz 7,10 i 14 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu odbyły się zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Tematem lekcji był hejt w internecie i mediach społecznościowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Spotkania poprowadziła radca prawny Ewa Machalińska.

Uczniowie zostali zapoznani m. in. z takimi pojęciami jak mowa nienawiści, dyskryminacja, zniewaga czy zniesławienie. Poznali sposoby reagowania na nienawistne komentarze pojawiające się w internecie. Pouczono ich o sankcjach grożących sprawcom przestępstw z nienawiści wynikających z przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto zostali poinformowani o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Elbląga. Na zakończenie spotkań uczniom rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące działalności punktów i ich lokalizacji w Mieście Elbląg oraz omawianych zagadnień.