Zdju0119cie logo peu0142na

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Elbląg od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mieście Elbląg prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/76/punkty_miasto_elblag.html

 

Na stronie internetowej www.elblag.eu, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.