Zdju0119cie logo peu0142na

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ a od dnia 1 stycznia 2019 r. również zadanie polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 
Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/71/powiat_koscierski_aktualnosci.html

 

Na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.