Zdju0119cie logo peu0142na
W dniu 10.10.2018r, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Zajęcia poprowadził adw. Ryszard Skowroński.
Tematem zajęć była problematyka prawna prawa do grobu. Omówiona problematyka prawna wywołała duże zainteresowanie między innymi z uwagi na podeszły wiek uczestników spotkania i w znacznej części własnych doświadczeń życiowych tychże, związanych z pochówkami osób bliskich. Sprawiło to, że uczestnicy zajęć aktywnie w nich uczestniczyli poprzez głosy w dyskusji i zadawane pytania. 
Dla zainteresowanych osób adwokat był do dyspozycji w indywidualnej rozmowie połączonej z poradami.