Zdju0119cie logo peu0142na

W dniu 27.06.2018 został przeprowadzony w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku wykład edukacyjny na temat: Zapis windykacyjny w polskim systemie prawa spadkowego. Zajęcia poprowadził adw. Ryszard Skowroński. W trakcie wykładu w wyniku pytań słuchaczy ten wiodący temat został rozszerzony o inne instytucje prawa spadkowego takie jak np. testowanie, o powołaniu spadkobiercy, o przyjęciu i odrzuceniu spadku, zdolności i niegodności do dziedziczenia. Po wykładzie, na indywidualne prośby słuchaczy udzielano im w odrębnym pomieszczeniu bezpłatnych porad prawnych. Sądzić należy, że dobór tematyki prawnej wyszedł naprzeciw oczekiwaniu uczestników spotkania. Dali temu wyraz gromkimi, spontanicznymi oklaskami i dodatkowymi pytaniami w trakcie już indywidualnych rozmów.