W dniu 28 10. 2021 r.  radca prawny Maciej Kielak przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej  z uczniami w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudkiego w Wieczfni Kościelnej.

Tematyką zajęć było: zasady zachowania się obywatela  w budynku Sądu oraz  w trakcie rozprawy sądowej  w okresie pandemii oraz  na gruncie prawa cywilnego  zasady odpowiedzialności  materialnej nieletniego oraz rodziców za wyrządzoną przez niego szkodę majątkową  na mieniu osoby trzeciej.