W lutym 2020r. rozpoczęła się seria zajęć edukacyjnych o tematyce prawniczej prowadzonych w Powiecie Toruńskim.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie zdobywają wiedzę na temat wykształcenia i zawodów prawniczych, formach wykonywania zawodu na przykładzie radcy prawnego, sędziego, notariusza. Zaprezentowana jest toga radcowska. 


Poruszany jest również temat postępowania w sprawach dla nieletnich oraz cyberprzestępstw - cyberstalking, hejt, kradzież tożsamości, aktywność w sieci. 

Zajęcia prowadzone są z ramienia Zaborskiego Towarzystwa Naukowego przez radcę prawnego Martę Wilkońską-Żuralską.