Zdju0119cie logo peu0142na

W dniu 7 sierpnia 2019r. w Świetlicy Wiejskiej w Kikole odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami, należącymi do Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Podczas spotkania omówiono system nieodpłatnej pomocy prawnej (kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz gdzie można taką pomoc uzyskać). Ponadto uczestników zapoznano z tematem prawa konsumenckiego oraz prawa spadkowego. Na zakończenie spotkania udzielono odpowiedzi na zapytania seniorów oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień.