Władza rodzicielska w polskim systemie prawnym występuje z mocy prawa u obu rodziców dziecka. W szerokim ujęciu rozumiana jest jako zbiór praw i obowiązków, które względem dziecka mają jego rodzice. Taki stan prawny trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale w niektórych sytuacjach życiowych władza ta może zostać rodzicom ograniczona lub nawet odebrana. Kiedy tak się dzieje? Jakie są przesłanki ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej?

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat iławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie iławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-ilawski-punkt-nr-1

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu iławskiego.

W dniu 23 października 2020r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. Zajęcie przeprowadziła radca prawny Marta Mazur-Kraweć.

W dniach 24.10-25.10.2020r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla uczestników Centrum Edukacji ZDZ w Iławie. Warsztaty poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna (art. 11 k.p).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suszu będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad obywatelskich. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Obecnie już chyba prawie wszyscy konsumenci znają większość swoich praw wynikających z rękojmi przy sprzedaży czy gwarancji. Wiemy, że towar nabyty przez internet możemy odesłać, a sprzedawca powinien zwrócić nam pieniądze. Nie każdy wie jednakże, że konsument ma swoje prawa również wtedy, gdy zaciąga kredyt. Jakie są to prawa?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

18 MAJA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19