Zdju0119cie logo wprowadzenie

Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze ?

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu iławskiego.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna (art. 11 k.p).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suszu będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad obywatelskich. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Obecnie już chyba prawie wszyscy konsumenci znają większość swoich praw wynikających z rękojmi przy sprzedaży czy gwarancji. Wiemy, że towar nabyty przez internet możemy odesłać, a sprzedawca powinien zwrócić nam pieniądze. Nie każdy wie jednakże, że konsument ma swoje prawa również wtedy, gdy zaciąga kredyt. Jakie są to prawa?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

18 MAJA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Do odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, itp.)

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kisielicach, przy ul. Daszyńskiego 12 w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w piątek 6 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.00,
- w piątek 13 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.30,
- w piątek 20 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2019r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Suszu czynny będzie w godzinach od 9.00 do 13.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na ogłoszenie upadłości nie tylko firm, ale także osób fizycznych, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej. Umożliwiają to przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnym formularzu (do pobrania na stronie www.gov.pl lub w sądzie) do sądu upadłościowego (sąd rejonowy - wydział gospodarczy).