Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo


Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Ostródzkiego

?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

  Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ostródzie, będzie czynny dnia 8 listopada (środa) w godz. 09:00 - 11:00, natomiast 10 listopada (piątek) w godz. 09:00 - 15:00. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
-Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 19 maja 2017 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie na temat praw konsumentów w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, zwłaszcza prawa do odstąpienia od umowy. Adresatami byli słuchacze Uniwersytetu tj. osoby starsze.
Prelekcje przeprowadziła radca prawny Małgorzata Połubińska.  

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 29.05.2017 w ramach działań edukacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Morągu odbyło się szkolenie dla pracowników tych placówek w zakresie ich praw i obowiązków (głównie zawodowych) w relacjach z podopiecznymi tych placówek, którymi są głównie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wynikającej z upośledzenia intelektualnego. Spotkanie przeprowadził prawnik Piotr Grobis

Zdju0119cie logo wprowadzenie

„Prawo cywilne jest prawem życia codziennego” (A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 15). Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ostródzie w dniu 8 czerwca będzie czynny w godzinach  11.30 – 15.30.

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad!