Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo


Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Ostródzkiego

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: " Mitów prawnych związanych z dziedziczeniem", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

 

„Prawo cywilne jest prawem życia codziennego” (A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 15). Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 19 maja 2017 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie na temat praw konsumentów w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, zwłaszcza prawa do odstąpienia od umowy. Adresatami byli słuchacze Uniwersytetu tj. osoby starsze.
Prelekcje przeprowadziła radca prawny Małgorzata Połubińska.  

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”.