Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnech porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu nidzickiego.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sposobów na przekazanie majątku, który się zgromadziło przez całe życie jest co najmniej kilka. Niektóre z nich mogą odnieść skutek od razu, za życia osoby dysponującej swoim majątkiem. Prawo daje również możliwość rozdysponowania swoim majątkiem za życia, ale ze skutkiem dopiero po śmierci właściciela majątku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

 W sytuacji gdy otrzymałeś zaproszenie na prezentację np. garnków, materacy, czy pościeli i zdecydujesz się na wzięcie udziału w tejże prezentacji pamiętaj żeby zachować daleko posuniętą ostrożność.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sąd w wyroku rozwodowym może orzec alimenty na rzecz drugiego małżonka, jeżeli małżonek ten wystąpi z takim żądaniem oraz po spełnieniu określonych warunków. Sąd nie orzeknie o takich alimentach z urzędu. Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami jest kontynuacją powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy. Rozwiedzeni małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów w określonych przypadkach.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 14.10.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Klubie Seniora w Szkotowie. Zajęcia poprowadziła radca prawny Joanna Mossakowska. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 13 października 2020r. odbyło się Szkolenie Edukacyjne w Klubie Seniora w Kozłowie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Joanna Mossakowska. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Koronawirus zmienił nasze życie we wszystkich sferach. W dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

KOMUNIKAT
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat nidzicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie nidzickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/87/powiat_nidzicki_aktualnosci.html