Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Kętrzyńskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 9  w dniu 26 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 
Z porad będzie można skorzystać: 
- w poniedziałek 24 grudnia w godzinach 7.00 - 13.00
- w poniedziałek 31 grudnia w godzinach 7.00 - 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 04 grudnia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Kętrzynie przeprowadzono spotkanie edukacyjne na temat prawa spadkowego. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Połubińska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Potrafimy godzinami rozmawiać o tym, co odróżnia jeden model smartfona od innego. Programy kulinarne w telewizji zachęcają nas do przykładania wielkiej wagi do najdrobniejszych szczegółów, różniących oferty poszczególnych restauracji. Jeśli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej słowa „duża różnica”, okaże się, że kwestia różnicy wieku między partnerami jest dla nas bardzo istotna i wiążemy z nią doniosłe, choć niejednolite konsekwencje. Niestety wielu z nas nie ma równie skrupulatnego podejścia do instytucji prawnych, dlatego często zupełnie różne albo co najwyżej podobne sytuacji prawne, traktowane są w ten sam sposób, a nawet tak samo nazywane.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kętrzynie w sierpniu będzie czynny:

w poniedziałki  w godzinach 7:00 - 12:00,

we  wtorki i czwartki godz. 11:00 - 16:00,

w środy i piątki  godz. 9:00 - 14:30.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych !

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kętrzynie, w dniach 16 oraz 17 sierpnia 2018 r. będzie nieczynny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
KTO MA PRAWO DO KONTAKTÓW

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Zdarza się, że zmuszeni sytuacją życiową, pozaciągamy pożyczki i kredyty w bankach, SKOK-ach lub tzw. „chwilówkach”, a później nie możemy znaleźć wyjścia z sytuacji nękani wezwaniami do zapłaty, pismami od komorników bądź nawet telefonami.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

kętCzym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze

Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.