Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat działdowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie działdowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-dzialdowski

 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 02.10.2020r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z rozprzestrzeniającą się sytuacją epidemiologiczną, ponownie zostaną zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Porady odbywać się za pomocą środków masowego przekazu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 28 września 2020r. odbyło się Szkolenie Edukacyjne w Klubie Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie. Szkolenie poprowadziła radca prawny Magdalena Rząp.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wypowiedzenie zmieniające jest mało znaną formą wyrażania woli przez pracodawców. Z tego rodzaju wypowiedzeniem najczęściej spotykamy się w sytuacji przejęcia zakładów pracy czy w momentach kryzysowych występujących w zakładach pracy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 8 listopada 2019r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Działdowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla pracowników oraz uczestników tej placówki. Spotkanie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 października 2019 r. w Dziennym Domu ”SENIOR-WIGOR” w Działdowie odbył się wykład edukacyjny dla członków Domu Seniora. Wykład poprowadziła radca prawny Katarzyna Zaremba.