Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla powiatu działdowskiego. 

Prawo spadkowe

Dnia 23 września 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku. Prowadzącym był radca prawny, doradca obywatelski Remigiusz Sawicki. 

W dniu 17.06.2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku. Warsztaty poprowadził radca prawny/doradca obywatelki Remigiusz Sawicki.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest prawnokarną reakcją na czyn przestępny sprawcy, która wiąże się z przypisaniem mu faktu popełnienia przestępstwa i winy, ale bez konsekwencji w postaci skazania i wymierzenia kary, a wręcz przeciwnie – z zakończeniem prowadzonego postępowania karnego
w formie jego warunkowego umorzenia na próbę
, połączonego z reguły
z odpowiednio dobranymi obowiązkami.

I PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI – ZŁOŻENIE WNIOSKU.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przede wszystkim przezsamego dłużnika, jednak w określonych przypadkach – także wierzyciel. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Dotyczy to także osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Ponadto, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Podkreślenia wymaga fakt, że niezależnie od tego, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości – dłużnik, czy też wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy obowiązkowo złożyć na urzędowym formularzu, którego wzór w rozporządzeniu określił minister sprawiedliwości.

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Działdowie W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że z dniem 17 maja 2021 r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny?

            Zgodnie z art. 898 § 1. k.c. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co oznacza pojęcie "rażącej niewdzięczności" - czy każdy konflikt, nieporozumienie jest podstawą do odwołania darowizny?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat działdowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie działdowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-dzialdowski