Urlop  tacierzyński  , co to takiego, kto może z niego skorzystać  i na jaki  okres ?

Zostałeś ojcem? – GRATULACJE !!!

 Czy wiesz, że Kodeks Pracy przyznaje ojcom nowonarodzonych dzieci możliwość   skorzystania z części urlopu macierzyńskiego, nazywany potocznie „ tacierzyńskim”. 

Podstawowy rachunek płatniczy ( PRP ), co to takiego?

Podstawowy Rachunek Płatniczy, jest kontem bankowym prowadzonym w złotych polskich, którego celem jest zagwarantowanie darmowego dostępu do standardowych usług bankowych dla klienta indywidualnego w realizacji przelewów, wypłaty gotówki czy płatności kartą.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 204 rbanki mają obowiązek ofer

Mediacja pozasądowa, co to takiego?

Iść do sądu, czy nie iść do sądu ?.  Zdobyć się na taki krok?. Już na samą myśl  o  rozprawie w sądzie dostajemy   palpitację  serca, a jeszcze te przesłuchania . Czy są jakieś inne rozwiązania poza sądem?, TAK !!!

Jedną  z takich alternatyw jest mediacja pozasądowa.

Informujemy, że z dniem 7 marca 2022 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, zlokalizowanych na terenie powiatu kartuskiego.

ZARZĄDZENIE NR377/2022STAROSTY KARTUSKIEGO z dn. 21 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kartuski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie kartuskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-kartuski