Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Chojnickiego  nr 17/2022 z dniem 1 marca 2022r. odwołane zostają porady w trybie zdalnym. Zapraszamy do Punktów Pomocy Chojnicach, Brusach i Czersku.

W miesiącu styczniu przeprowadzono 3 godziny zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Spotkania zawierały tematykę przydatną uczniom w codziennym teraz, ale również w ich dorosłym życiu.

UWAGA!!!
Zmiana w działalności punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chojnickiego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie chojnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-czersk

W dniu 22 grudnia 2021r. przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Przedmiotem poniższych rozważań będzie zagadanie dotyczące tzw. „świadczenia na start dla nauczycieli”. Często można spotkać się z pytaniami nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie, czy przysługuje im dodatek w postaci 1000 zł. - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty jedynie w przypadku, gdy jest to podjęcie pierwszej pracy?

Często można spotkać się z pytaniami nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie, czy przysługuje im dodatek w postaci 1000 zł. - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty jedynie w przypadku, gdy jest to podjęcie pierwszej pracy?

Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie.

Wracamy do stacjonarnej działalności punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Chojnickiego. Na wizytę można umówić się już prosto do punktu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie chojnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-czersk