Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie chojnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-czersk

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z art. 39 kp. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ograniczenia tego zakazu wskazane są zaś w art. 40 i 43 kp.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy (art. 691 kodeksu cywilnego)

   W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu zgodnie z art. 691 § 1 kodeksu cywilnego wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Od 16.03.2020 r. do odwołania

obsługa NPP i NPO
(Nieodpłatne porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie)
wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mail !!!

Celem rejestracji porady prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30-15:30 jeżeli chodzi o punkt w Czersku i punkt w Brusach.

Prawnicy udzielają porad według poniższego harmonogramu:

1. Punkt poradnictwa obywatelskiego w Czersku– numer tel. 723 306 145,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 
poniedziałek, środa 7.30-11.30
wtorek, czwartek, piątek 10.30-14.30

2.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brusach- numer tel. 726 306 145, 
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 
poniedziałek, środa 8.00-12.00
wtorek 13.00-17.00
czwartek, piątek 7.00-11.00

3.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicach- numer tel. 607 306 144, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 
poniedziałek, środa, czwartek, 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
piątek 7.00-15.00.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

W grudniu 2019r. odbył się cykl wykładów edukacyjnych, z których mieli możliwość skorzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku. Wykłady poprowadził przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 9 grudnia 2019r. i 10 grudnia 2019r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów. Spotkania poprowadził doradca obywatelski Jeremi Chlebowicz.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Instytucji tej przyświecała pierwotnie idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje, poza koniecznym minimum, władczych rozstrzygnięć organów państwa. Czym właściwie jest jednak mediacja? Czy współcześnie spełnia ona swoją pierwotnie zamierzoną rolę?

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W procedurze cywilnej istnieje kilka rodzajów orzeczeń, na mocy których sąd rozstrzyga daną sprawę:
- wyrok (którym kończy się np. sprawa o rozwód, alimenty)
- oraz postanowienie (którym sąd rozstrzyga np. kwestię kontaktów z dzieckiem, czy stwierdza nabycie spadku).
W praktyce bardzo często można spotkać się z jeszcze jednym rodzajem orzeczenia, czyli
nakazem zapłaty. Wydawany jest on w dwóch trybach: upominawczym bądź nakazowym.
Z doświadczenia wiem, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego czym właściwie jest nakaz zapłaty. Wiele osób myli ten rodzaj orzeczenia z wezwaniem do zapłaty. Niestety konsekwencje tego są często bardzo dotkliwe. Dlaczego?

 

Wezwanie do zapłaty to nic innego jak jedynie skierowanie do dłużnika żądania, aby ten wkreślonym przez nas terminie ostatecznie spłacił dług lub np. wydał jakąś rzecz. Często
w wezwaniu do zapłaty jest informacja, że brak wpłaty wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie (określonego zachowania) spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Wezwanie do zapłaty jest nazwijmy to wstępem sprawy cywilnej. Jest ostrzeżeniem oraz wyrazem wyczerpania się naszej cierpliwości w zakresie czekania na spłatę długu (czy na oczekiwanie na określone zachowanie) od dłużnika.
 
Natomiast nakaz do zapłaty jest już orzeczeniem sądowym. Można powiedzieć, że jest to taki wyrok, tylko inaczej się nazywa. Sąd wydaje go bez udziału stron, na tzw. posiedzeniu niejawnym, na podstawie dowodów złożonych przez powoda. Wiążą się z nim poważne skutki procesowe.
W treści tego orzeczenia znajduje się informacja, że dłużnik ma w terminie 14 dni zapłacić dochodzoną przez wierzyciela kwotę, lub w tymże terminie się odwołać wnosząc sprzeciw albo zarzuty (w zależności od tego czy nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym czy nakazowym).

Wiele osób lekceważy nakazy zapłaty, sądząc, że roszczenie jest np. przedawnione lub bezpodstawne z innego powodu. Jeżeli tak jest to trzeba się odwoływać od nakazu zapłaty. Gdy nie zostanie on zaskarżony to wówczas się uprawomocni, a wierzyciel po nadaniu mu klauzuli wykonalności skieruje sprawę do komornika, który na podstawie tego tytułu wykonawczego będzie egzekwował od nas zasądzone w wydanym nakazie należności. Wówczas (poza nielicznymi wyjątkami) będzie za późno na podjęcie obrony i zmuszeni będziemy do spłaty przedawnionego lub bezpodstawnego długu.