Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny?

Jednym z najczęściej kierowanych zapytań w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest „co mam zrobić aby wydziedziczyć swojego niewdzięcznego syna lub córkę”.

Wracamy do stacjonarnej działalności punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Chojnickiego. Na wizytę można umówić się już prosto do punktu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie chojnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-brusy

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Listonosz przyniósł list z Sądu … jak zadbać o własny interes

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej oznacza, że małżonkowie (byli małżonkowie) mogą przeprowadzić podział ich majątku wspólnego. Czy zawsze jednak małżonkowie (byli małżonkowie) są uprawnieni do swojej połowy tego majątku? Otóż nie zawsze. Od zasady równego podziału majątku wspólnego istnieje wyjątek

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Od 16.03.2020 r. do odwołania

obsługa NPP i NPO
(Nieodpłatne porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie)
wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mail !!!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W grudniu 2019r. odbył się cykl wykładów edukacyjnych, z których mieli możliwość skorzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku. Wykłady poprowadził przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.