W punkcie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Brusach istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w języku rosyjskim.

Rejestracja pod nr telefonu : 791 530 803

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Chojnickiego  nr 17/2022 z dniem 1 marca 2022r. odwołane zostają porady w trybie zdalnym. Zapraszamy do Punktów Pomocy Chojnicach, Brusach i Czersku.

W miesiącu styczniu przeprowadzono cykl 5 godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Spotkania zawierały tematykę, która może przydać się uczniom w codziennym życiu obecnie, ale i w przyszłości.

UWAGA!!!
Zmiana w działalności punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chojnickiego

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskego w powiecie chojnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-brusy

W okresie od 1 do 14 grudnia przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.), z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez obydwoje małżonków lub przez jednego nich.

Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny?

Jednym z najczęściej kierowanych zapytań w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest „co mam zrobić aby wydziedziczyć swojego niewdzięcznego syna lub córkę”.

Wracamy do stacjonarnej działalności punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Chojnickiego. Na wizytę można umówić się już prosto do punktu.