Zdju0119cie logo wprowadzenie
Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wizerunek zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową.

 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgromadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgromadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 09.05., 16.05., 23.05., 30.05. punkt nieodpłatnych porad prawnych w Słupsku będzie czynny w godzinach 13.00 - 18.00.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Informujemy, że w dniu 02.05.2016r. punkt nieodpłatnych porad prawnych w Słupsku w Młodzieżowym Centrum Kultury będzie nieczynny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zaborskie Towarzystwo Naukowe informuje, że w dniu 30 maja 2016r. radcowie prawi ze Słupska będą prowadzili lekcje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku oraz w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Słupsku.