Zdju0119cie logo peu0142na

Zajęcia z grupą młodzieży odbyły się w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach w dniach 25 maja, 31 maja oraz 07 czerwca przez radcę prawnego Małgorzatę Zegarowicz-Sobuń. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne na temat hejtowania w sieci oraz ochrony wizerunku. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.

 

Na spotkaniu zostały poruszone następujące tematy :

-korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”)
-udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie
-zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne)
-podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym
-podstawowe zasady dziedziczenia
-czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania)
-podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym -oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta)
-odpowiedzialność za czyny niedozwolone
-podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium)
-wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności)
-wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną
-dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?
-funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej -rodziny
-odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny).