Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Suwalskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności wobec banku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
dniu 6 lipca zostały przeprowadzone zajęcia z seniorami w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach. Tematem zajęć było prawo spadkowe oraz zadłużenia komornicze. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Zostały również rozdane ulotki i materiały edukacyjne.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności cudzej nieruchomości wskutek posiadania przez określony czas. Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast zgodnie z art. 172 § 2 kc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zajęcia z grupą młodzieży odbyły się w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach w dniach 25 maja, 31 maja oraz 07 czerwca przez radcę prawnego Małgorzatę Zegarowicz-Sobuń. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne na temat hejtowania w sieci oraz ochrony wizerunku. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Zdju0119cie logo wprowadzenie