Dnia 30 czerwca 2022 r. w godzinach 11:40-14:40 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach. Spotkanie prowadził doradca obywatelski Radosław Robiński.Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

Dnia 8 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:40-14:40 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Choceniu przy ul. Sikorskiego 8b.Na spotkaniu przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Kowalu w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Do punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgłosiło się małżeństwo. Państwo mieszkają na parterze w piętrowym domu jednorodzinnym. Mają ponad 30- letniego bezrobotnego syna z długami, który jest alkoholikiem. Syn jest zameldowany w ich mieszkaniu.

Syn zaprasza do mieszkania obcych ludzi, którzy hałasują, inicjują głośne imprezy, korzystają z żywności dostarczanej synowi przez rodziców, a także energii elektrycznej, wody itd. Rachunki syna opłacają Klienci. Pan wraz z małżonką wskazują, że boją się straty domu. Małżeństwo pyta co może zrobić, aby zmusić dorosłego syna do wyprowadzki?

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, kiedy w punkcie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego pojawiają się osoby żyjące w związku partnerskim, które spodziewają się dziecka. Przyszli rodzice pytają: jak ustalić ojcostwo? Jakie czynności należy podjąć?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie włocławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.