Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich dla powiatu wąbrzeskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Opodatkowanie dokonywanych przez osoby fizyczne darowizn zostało uregulowane w ustawie z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813).

Darowizna, zgodnie z artykułem 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1923 r. Kodeks Cywilny, oznacza umowę, w której darczyńca bezpłatnie świadczy na rzecz obdarowywanego kosztem własnego majątku. Zatem darczyńca przekazuje pieniądze, rzeczy lub nieruchomości komuś innemu, dzieląc się z nim tym samym własnym majątkiem.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 24.09.2020r. odbyło się spotkanie z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. Spotkanie zoorganizowała i przeprowadziła Pani Marta Wilkońska - Żuralska - doradca obywatelski.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ubiegły piątek tj. 11.09.2020r. odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami Spółdzielni Socjalnej BAZA w Wąbrzeźnie. 
Seniorzy brali udział w warsztatach na świeżym powietrzu, podczas których szyli niebieskie misie dla Policji w ramach programu "Niebieska Karta", które zostaną wręczone funkcjonariuszom, aby Ci w trakcie interwencji w sprawie przemocy domowej mogli "pocieszyć" misiem wystraszonego awanturą domową malucha.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W czwartek 27.08.2020r., w ramach "czwartkowych spotkań z seniorami" w spółdzielni socjalnej Baza w Wąbrzeźnie, odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmianie ulega forma prowadzenia punktów NPP i NPO.
Porady będą udzielane od dnia 16.03.2020r. do odwołania wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.

Aby skorzystać z porady, należy skontaktować się ze Starostwem pod wskazanym numerem telefonu.
56 688 24 51

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat wąbrzeski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich w powiecie wąbrzeskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/84/powiat_wabrzeski_aktualnosci.html