Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu toruńskiego. 

W niedzielę 30 sierpnia br., w ramach działań edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim, w Brzezinku odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. 
Uczestnicy - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, otrzymali informacje na temat prawa spadkowego, możliwościach rozporządzania swoim majątkiem za życia (darowizna, dożywocie, sprzedaż) oraz na wypadek śmierci (testament). 

W lipcu i sierpniu br., w ramach działań edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim, w Klubie Seniora Szarotki odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. 

Zgodnie z art. 29 ust. pkt 1 ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: jako ustawa zasiłkowa) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. W pewnych jednak wypadkach prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także wtedy, gdy na dzień urodzenia dziecka kobieta nie była zatrudniona lub nie miała innego tytułu ubezpieczenia.

W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich nierzadko spotykamy się z tematyką dziedziczenia po śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci małżonka, który posiadał rachunek bankowy, współmałżonek dziedziczy na zasadach ogólnych. Prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców, zgodnie art. 922 KC.

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmianie ulega forma udzielania poradnictwa obywatelskiego.

Porady będą udzielane telefonicznie lub e-mailowo od 16.03.2020r. do odwołania.
Aby się umówić, należy skontaktować się ze Starostwem.

Tel. (56) 662 88 10

W lutym 2020r. rozpoczęła się seria zajęć edukacyjnych o tematyce prawniczej prowadzonych w Powiecie Toruńskim.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie zdobywają wiedzę na temat wykształcenia i zawodów prawniczych, formach wykonywania zawodu na przykładzie radcy prawnego, sędziego, notariusza. Zaprezentowana jest toga radcowska. 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 4 marca 2020r. (środa) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chełmży czynny będzie w godzinach od 08:00-10.00 i 12.30-14.30. 

Zapraszamy! 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 5 luty 2020r. (środa) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chełmży czynny będzie w godzinach od 08.00-10.00 i 13.00-15.00. 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Złejwsi Wielkiej w dniu 7 lutym 2020r. czynny będzie w godzinach 14.00-18.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.