Punkt Nieodpłatnych Porad Obywatelskich w Chełmży dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Prawo do wynagrodzenia za pracę osób zatrudnionych "na czarno"

Wstęp

            Zjawisko tzw. pracy na czarno w Polsce wciąż przybiera niemałe rozmiary. Jego przyczyny są różne. W niniejszym artykule chciałbym poruszyć niektóre zagadnienia prawne dotyczące sytuacji prawnej osób, które wykonują pracę na podstawie jedynie ustnej umowy i nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego.

Szanowni Państwo!

Od 12 stycznia 2022 roku (środa) do 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) wszystkie dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w systemie zdalnym według obowiązujących harmonogramów. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat toruński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie toruńskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-torunski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu toruńskiego. 

W niedzielę 30 sierpnia br., w ramach działań edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim, w Brzezinku odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. 
Uczestnicy - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, otrzymali informacje na temat prawa spadkowego, możliwościach rozporządzania swoim majątkiem za życia (darowizna, dożywocie, sprzedaż) oraz na wypadek śmierci (testament). 

W lipcu i sierpniu br., w ramach działań edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim, w Klubie Seniora Szarotki odbyło się spotkanie edukacyjne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. 

Zgodnie z art. 29 ust. pkt 1 ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: jako ustawa zasiłkowa) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. W pewnych jednak wypadkach prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także wtedy, gdy na dzień urodzenia dziecka kobieta nie była zatrudniona lub nie miała innego tytułu ubezpieczenia.

W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich nierzadko spotykamy się z tematyką dziedziczenia po śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci małżonka, który posiadał rachunek bankowy, współmałżonek dziedziczy na zasadach ogólnych. Prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców, zgodnie art. 922 KC.

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19