Dnia 27 kwietnia 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępe przy ul. Kościelnej 2 w godz. 8.00-11.00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej. Tematyka spotkania dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu prawa spadkowego.

W dniu 13 kwietnia 2022 roku w godzinach 8:00-11:00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępe przy ul. Kościelnej 2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat lipnowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 3 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie lipnowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-lipnowski-skepe

Dnia 10 września 2021 roku odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Niepublicznym "Przedszkole w parku" w Lipnie. Ponownie przeprowadzone przez radcę prawnego Malwinę Gawrońską - Charzewską.

Dnia 3 września 2021 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Niepublicznym "Przedszkole w parku" w Lipnie. Prowadzącą zajęcia była radca prawny Martyna Gawrońska - Charzewska.

Umowa najmu znajduje dość częste zastosowanie w praktyce. Coraz więcej słyszy się także o najmie okazjonalnym. Poznajmy więc prawa i obowiązki a także różnice wynikające z tych umów. 

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka i jest najdalej posuniętą ingerencją sądu w sferę uprawnień rodzicielskich. To ostateczność, po którą sąd sięga w wyjątkowych, określonych prawem sytuacjach, kierując się dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem.

W dniu 10.06.2021r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczestnikami KLubu Seniora Koziołek w Skępem.

Spotkanie przeprowadził radca prawny Piotr Grzelak. 

Dnia 2 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty dla młodzieży uczniów klasy II Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

W dniu 26.05.2021r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami z Zespołu Szkół w Skępem.

Spotkanie przeprowadził radca prawny Piotr Grzelak.