Zdju0119cie logo wprowadzenie
Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W ramach działań edukacyjnych w powiecie lipnowskim w dniu 8 czerwca w Gimnazjum Publicznym w Wielgiem odbyło się spotkanie z gimnazjalistami, które poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Zagadnienia przedstawione podczas spotkania to: zawody prawnicze, odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży, prawo w Internecie, a także informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej. Młodzież aktywnie brała udział, a także wykazywali zainteresowanie poruszanymi tematami.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Lipnowskiego, w dniu 20 czerwca 2017 roku odbyły się warsztaty dla młodzieży - uczniów Gimnazjum Publicznego nr 1 w Lipnie. Spotkanie przeprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska-Ilnicka. W warsztatach udział wzięli uczniowie w wieku 16 lat. Młodzież podczas trwania warsztatów chętnie brała udział w dyskusji i wykazywała zainteresowanie przedmiotem warsztatów. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wielokrotnie zdarza się, że potrzebując pomocy finansowej kierujemy swe kroki do instytucji finansowych – banków, SKOK-ów. W życiu układa się różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt czy pożyczkę. Bywa, że z czasem zapominamy, iż posiadamy zadłużenie wobec banku czy SKOK-u. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 05/06/2017 zostały przeprowadzone warsztaty prawne w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie przez radcę prawnego Katarzynę Skarżyńską. Młodzież miała okazję zapoznać się z zagadnieniami stosowania prawa, w pierwszej części z tematyką związaną z nieodpłatną pomocą prawną.W części praktycznej poświęconej pracy z kazusami młodzież w sposób bezpośredni miała okazję przekonać się jak stosujemy prawo i jak ono jest nam niezbędne w życiu codziennym.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Lipnowskiego, w dniu 20.04.2017r. odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Wielgiem, które poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami konsument (osoba w myśl przepisów ustawy, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku) może starać się o uwolnienie ze spirali długów poprzez ogłoszenie upadłości.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Radca prawny/mediator Katarzyna Skarżyńska przeprowadziła „Warsztaty prawne” ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”.