Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zapis windykacyjny – co to takiego?

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Rozwód – z winą czy bez, co z dziećmi, mieszkaniem, alimentami, podziałem majątku? Jak sporządzić pozew do Sądu, ile kosztuje sprawa czy korzystać z pomocy prawnika? Takie pytania pojawiają się najczęściej w obliczu czekającej nas sprawy rozwodowej. W niniejszym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania co mam nadzieję ułatwi podjęcie odpowiednich decyzji.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim, w dniu 13.06.2018 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Radomicach. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była nieodpłatna pomoc prawna, zawody prawnicze, odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży, prawo w Internecie, dyskusja.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
ALIMENTY - CO TO TAKIEGO?

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie jest: Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10B .

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim w dniu 24.04.2018 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą w SP w Wichowie. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była m.in. Nieodpłatna Pomoc Prawna, zawody prawnicze oraz prawo w Internecie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegało w miłej atmosferze. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 1 marca 2018 r. radca prawny/mediator Katarzyna Skarżyńska przeprowadziła „Warsztaty prawne” w których udział wzięła klasa trzecia o profilu matematyczno- fizycznym uczniowie Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lipnie.Pierwsza część zajęć dotyczyła wprowadzenia uczestników w tematykę pojęć związanych z prawem, pojęcie prawa. Na podstawie kazusów przedstawionych uczniom mieli oni za zadanie przyporządkowanie poszczególnych spraw do odpowiednich dziedzin prawa.Uczestnicy w czasie swobodnej dyskusji zastanowili się wspólnie co to jest prawo, w jakich sytuacjach mamy kontakt z prawem. W następnej kolejności uczestnicy dokonali podziału na poszczególne gałęzie prawa.Druga część zajęć została poświęcona symulacji rozprawy sądowej w procesie karnym oraz cywilnym, zagadnieniom związanym z postępowaniem sądowym ogólnie. Przy okazji omówiona została tematyka mediacji, zasady postępowania mediacyjnego, przebieg mediacji oraz praktyczne wskazówki na temat mediacji i skutki zawarcia ugody mediacyjnej.Uczniowie w swobodnej dyskusji chętnie współpracowali z prowadzącą, zadawali pytania byli aktywni, a po przeprowadzeniu zajęć podziękowali za przekazane informacje.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Lipnowskiego, w dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą, które poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Słuchacze zapoznali się z panującymi zasadami funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Tematyką spotkania było prawo konsumenta. Na koniec zajęć pojawiła się dyskusja, każdy z uczestników zadawał pytania, na które prowadzący chętnie odpowiadał.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.