Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 26 lipca 2019r. w budynku OSP w Lipnie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 18 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy 8C. Spotkanie poprowadziła radca prawny Joanna Rapciewicz. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 14 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas trzecich. Spotkanie poprowadziła radca prawny Joanna Rapciewicz.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 12 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy 8B. Spotkanie poprowadziła radca prawny Joanna Rapciewicz.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 4 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Śmierć spadkodawcy to moment, w którym spadkobiercy nabywają spadek. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Oznacza to, że spadkobierca może stać się właścicielem np. nieruchomości, ale jednocześnie także zobowiązanym do spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Istnieją jednak prawne możliwości uniknięcia odpowiedzialności związanej ze spłatą wierzycieli spadkodawcy. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć w określonym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 29.04.2019r. w Urzędzie Gminy w Bobrownikach odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami. Spotkanie przeprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 28 marca 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Wykład poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgormadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal).