Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat lipnowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 3 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie lipnowski prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-lipnowski-lipno

W dniu 04.11 odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie warsztaty poświęcone mediacji rówieśniczej, które przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski Katarzyna Skarżyńska. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2 Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

W dniu 29.09.21 r. radca prawny/doradca obywatelski Katarzyna Skarżyńska przeprowadziła warsztaty dla młodzieży uczniów klasy III o profilu humanistycznym Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lipnie.

W dniu 25 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie. Spotkanie poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński.

W dniu 24 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie. Spotkanie poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński.

W dniu, 1 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne pt. "Warsztaty prawne oraz dwa słowa o mediacji". 

Spłata kredytu konsumenckiego może zostać zabezpieczona przez wystawienie i wręczenie kredytodawcy weksla. Weksel może zostać wręczony kredytodawcy przez konsumenta w celu zabezpieczenia spłaty dowolnego elementu świadczenia np. kapitału kredytu konsumenckiego, odsetek, prowizji itd.[1]. W świetle art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim[2] (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.) weksel konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia albo zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” albo inną równoważną. Wskazana klauzula musi zostać wprowadzona do treści weksla. Niedopuszczalne jest zamieszczenie takiej klauzuli w umowie o kredyt konsumencki, deklaracji wekslowej albo w innym dokumencie[3].

W pewnych okolicznościach kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. W świetle art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim[1] (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.), w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Stan pandemii jak wiemy wprowadza wiele ograniczeń związanych z naszym bieżącym funkcjonowaniem co ma także bezpośrednie przełożenie na możliwość korzystania z niektórych uprawnień, ale z drugiej strony znacznego ograniczenia niektórych dziedzin życia.

Z dniem 10 maja 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym. 

Rejestracja pod numerami telefonów: 54 30 66 176,   54 30 66 101 lub 531 049 539 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.