Dnia 4 maja 2022 r. w godzinach 9:00-11:00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej dla członków Klubu Seniora
w siedzibie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 22.

Dnia 6 kwietnia 2022 roku w godzinach 8:00-11:00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole
przy Placu Kościuszki 7.

 Dnia 20 kwietnia 2022 roku w godzinach 8:00-11:00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kikole przy Placu Kościuszki 7.

 Dnia 23 marca 2022 r. w godzinach 9:00-11:00 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej dla członków Klubu Seniora w siedzibie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 22.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat lipnowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 3 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie lipnowski prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-lipnowski-lipno

W dniu 04.11 odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie warsztaty poświęcone mediacji rówieśniczej, które przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski Katarzyna Skarżyńska. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2 Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

W dniu 29.09.21 r. radca prawny/doradca obywatelski Katarzyna Skarżyńska przeprowadziła warsztaty dla młodzieży uczniów klasy III o profilu humanistycznym Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lipnie.

W dniu 25 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie. Spotkanie poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński.

W dniu 24 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie. Spotkanie poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński.

W dniu, 1 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne pt. "Warsztaty prawne oraz dwa słowa o mediacji".