Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu golusko - dobrzyńskiego.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 15.10.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Świętego Mikołaja. Warsztaty poprowadził radca prawny Radosław Robiński. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Często powtarzanym wśród rodziny hasłem jest brak podatku od spadków i darowizn dla osób z kręgu najbliższej rodziny. Co do zasady hasło to jest prawdziwe, natomiast z pewnymi zastrzeżeniami, które mają istotne znaczenie i które mogą diametralnie zmienić sytuacje danej osoby, która otrzymała spadek bądź darowiznę.Generalną zasadą przy otrzymywaniu spadków czy darowizn jest ich opodatkowanie. Natomiast ustawa o podatku od spadków i darowizn wprowadza wyjątki od tej zasady.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 08.10.2020 r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne z uczniami Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie poprowadził radca prawny Radosław Robiński

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 07.10.2020r. odbyło się Szkolenie Edukacyjne w Klubie Seniora w Ostrowitym. Szkolenie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska-Żuralska. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzane jest przed Sądem Rejonowym. Może ono zostać wszczęte na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Przykładowo może to być spadkobierca ustawowy, testamentowy, ale także i wierzyciel - najczęściej bank. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić w wysokości 100 zł. Obecnie konieczne jest również uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. Opłatę w wysokości 100 zł uiszcza się na rachunek Sądu Rejonowego lub uiszcza w znakach sądowych, natomiast kwotę 5 zł należy wpłacić na wskazany rachunek Sądu Okręgowego. Informacje o nr rachunków dostępne są na stronach internetowych sądów.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Informujemy, iż wznowienie stacjonarnych porad prawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim rozpocznie się  od 6 lipca 2020r.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których

mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo
Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy
prawnej.