Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla powiatu chełmińskiego. 

W dniu 22 grudnia 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Martyna Ostrowieńska-Ilnicka przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników Urzędu Gminy w Papowie Biskupim.

Dnia 15 grudnia 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marek Szczechowski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" I Liceum Ogólokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie.

W dniu 9 grudnia 2021r. radca prawny Izabela Klimek-Jelonek przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim

W dniu 18 listopada 2021r. i 25 listopada 2021r. radca prawny Izabela Klimek-Jelonek przeprowadziła spotkanie edukacyjne z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim.

W dniu 30 sierpnia 2021r. odbły się warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy MOP-su w Chełmnie jak i dla pracowników. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, które poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński. 

Zachowek w polskim prawie.

Wyjaśniając pojęcie zachowku należy wskazać, iż jest to prawo, które ochroni najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zostaliby powołani do spadku. Mowa o przepisie art. 991 zgodnie, z którym:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka blokady alkoholowej, w szczególności przesłanek jej orzeczenia oraz kwestie techniczne związane z jej montażem w pojeździe.
Blokada alkoholowa to nowy element łagodzący realizację środka karnego realizowanego w postaci orzeczenia Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Problematyka alimentów uregulowana jest w przepisach zawartych w art. 128 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej KRiO. Najczęściej alimenty obowiązani są płacić rodzice na utrzymanie swoich dzieci. Jednakże występują również sytuacje gdy to na dzieciach (a czasem i wnukach) może spoczywać obowiązek płacenia alimentów na rzecz ich rodziców.

Z dniem 1 lipca 2021r. powraca stacjonarne świadczenie porad prawnych w Powiecie Chełmińskim.

Rejestracja pod nr tel. 56 677 24 10.