Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chełmiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie chełmińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-chelminski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

„Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” Tak brzmi art. 246 kodeksu karnego. Z powodu konieczności odpowiedniej ochrony wolności i praw człowieka w sytuacji jego kontaktu z organami wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi, przestępstwu temu poświęcić należy szczególną uwagę.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Ww. ustawa wprowadza największe od 10 lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

wtorek
godz. 8.00 - 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 - 16.00 tel.: 791530803

środa
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

czwartek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

piątek
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

(7:30-15:30 , pn-pt)

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Unisławiu będzie nieczynny w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek). 

 

Z porad będzie można skorzystać:

- w środę 18 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00,
- w czwartek 19 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 4 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów III i IV klasy na temat "Będę świadkiem w sądzie". Spotkanie poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 28 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy przedszkolnej „0” oraz klasy pierwszej i drugiej. Warsztaty poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 21 listopada 2019r. odbyło się szkolenie dla Pań z koła gospodyń wiejskich z Papowa Biskupiego. Szkolenie poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.