Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu aleksandrowskiego.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Osiągnięcie wieku emerytalnego i przejście na emeryture nie zawsze oznacza ostateczny koniec aktywności zawodowej. Częstokroć nowoupieczeni emeryci zastanawiają się czy podczas pobierania świadczenia emerytalnego mogą podjąć pracę zarobkową i jakie konsekwencje z tym się wiążą, wszak słyszeli, że podjęcie pracy wiąże się z utratą części emerytury wypłacanej z ZUS. Z jednej strony nie chcieliby utracić dochodu z emerytury, z drugiej zaś zdrowie pozwala im na podjęcie pracy, może nie w pełnym wymiarze ale na część etatu, by wypełnić sobie czas i jednocześnie dorobić do często niskiego świadczenia emerytalnego. Czy to możliwe? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 15.09.2020r. i 17.09.2020r. odbyły się zajęcia edukacji prawnej w Szkole Podstawowej w Służewie, według harmonogramu sporządzonego przez Dyrektor SP. 

Zajęcia miały tematykę prawniczą, dzięki której uczniowie mogli nabyć wiedzę na temat wykształcenia i zawodów prawniczych, formach wykonywania zawodu, jak przebiega rozprawa sądowa, kwestie przesłuchania świadków i konsekwencje składania fałszywych zeznań. Uczniowie mogli również zobaczyć, jak wygląda toga radcowska. 

Warsztaty były przeprowadzone wg. obowiązującego reżimu sanitarnego.

Zajęcia poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich nierzadko spotykamy się z tematyką dziedziczenia po śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci małżonka, który posiadał rachunek bankowy, współmałżonek dziedziczy na zasadach ogólnych. Prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców, zgodnie art. 922 KC.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

1 LIPCA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa

w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo
Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej
pomocy
prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Starosta Aleksandrowski informuje, że organizuje możliwość udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail, Skype,
itp.).

Rejestracja przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 791 530 803 (7:30-15:30 , pn-pt)

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!


Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wysypiańskiego 4 będzie nieczynny w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek). Z porad będzie można skorzystać w dniu 20 grudnia 2019r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 19.00
 
Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wysypiańskiego 4 będzie nieczynny w dniu 12 grudnia 2019r. (czwartek) oraz 24 grudnia 2019r. (wtorek). Z porad będzie można skorzystać:

- w dniu 17 grudnia 2019r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 16.00
- w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Od dnia 18 października 2015 r.brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. We wcześniejszym okresie brak oświadczenia spadkodawcy był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost.