1. Uwagi wstępne

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez dłużników, których sytuacja majątkowa pogorszyła się do tego stopnia, że nie są oni już w stanie terminowo spłacać rat pożyczki, jest to, co mi grozi w razie braku spłaty pożyczki. Zazwyczaj dłużnicy mają świadomość, że bank, któremu nie spłacamy pożyczki, może skierować sprawę na drogę cywilnego postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu wyroku sprawa może trafić do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Toruń od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w mieście Toruń prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-torun-ul-poznanska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Toruń.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 52 w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 18 października 2019r. oraz 30 października 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 26 w Toruniu odbyły się wykłady edukacyjne dla kolejnej grupy rodziców dzieci z upośledzeniami. Wykłady dotyczyły głównie procedury częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia, służącego dobru osoby, której dotyczą. Spotkania poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 października 2019r. w Klubie Seniora „Zacisze” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu odbyły się warsztaty edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 29 października 2019r. w Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 16 października 2019r., 22 października 2019r. oraz 23 października 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy ze Studenckim Kołem Prawa Pracy przeprowadzono warsztaty dla studentów pt. „Dokumentacja pracownicza po zmianach”. Warsztaty poprowadził radca prawny Igor Juckiewicz.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zasadą jest, na mocy art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że sąd prowadzący sprawę rozwodową w wyroku określa czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Może od tego jednak odstąpić, gdy oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie. Do zawinionego działania lub zaniechania najczęściej zalicza się: zdradę, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu, pijaństwo lub inny nałóg, agresję fizyczną i werbalną.