Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich dla miasta Toruń. 

W dniach 26 listopada 2021r., 2 grudnia 2021r. oraz 7 grudnia 2021r.  radca prawny/doradca obywatelski Martyna Ostrowieńska-Ilnicka przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w przedszkolu Sosnowe Skrzaty w Toruniu w grupie "Wiewiórki" i "Sówki" oraz w przedszkolu Delfinek Bis z grupą "Rybki".

Dnia 6 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marek Szczechowski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

W dniu 30 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marek Szczechowski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu.

W ramach działań edukacyjnych prowadzonych dla Miasta Torunia, poniżej przedstawiamy wzory pism, w sprawch, które są najczęściej poruszane na porad prawnych i obywatelskich.

W dniu 15 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski po raz kolejny spotkał się z uczniami Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Touniu celem realziacji warsztatów z zakresu edukacji prawnej. 

W dniach 28 i 29 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Igor Juckiewicz przeprowadził warsztaty edukacyjne z zakresu prawa dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

W dniu 30 września 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Igor Juckiewicz przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów II klasy Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka blokady alkoholowej, w szczególności przesłanek jej orzeczenia oraz kwestie techniczne związane z jej montażem w pojeździe.
Blokada alkoholowa to nowy element łagodzący realizację środka karnego realizowanego w postaci orzeczenia Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Problematyka alimentów uregulowana jest w przepisach zawartych w art. 128 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej KRiO. Najczęściej alimenty obowiązani są płacić rodzice na utrzymanie swoich dzieci. Jednakże występują również sytuacje gdy to na dzieciach (a czasem i wnukach) może spoczywać obowiązek płacenia alimentów na rzecz ich rodziców.