W dniu 30 września 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Igor Juckiewicz przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów II klasy Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka blokady alkoholowej, w szczególności przesłanek jej orzeczenia oraz kwestie techniczne związane z jej montażem w pojeździe.
Blokada alkoholowa to nowy element łagodzący realizację środka karnego realizowanego w postaci orzeczenia Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Problematyka alimentów uregulowana jest w przepisach zawartych w art. 128 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej KRiO. Najczęściej alimenty obowiązani są płacić rodzice na utrzymanie swoich dzieci. Jednakże występują również sytuacje gdy to na dzieciach (a czasem i wnukach) może spoczywać obowiązek płacenia alimentów na rzecz ich rodziców.

Z dniem 1 lipca 2021r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa petentów, korzystających z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Miasta.

 

Rejestracja pod numerem tel. 56 511 88 00 w godzinach 7:30-15:30 lub przez stronę internetową np.ms.gov.pl.

1. Uwagi wstępne

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez dłużników, których sytuacja majątkowa pogorszyła się do tego stopnia, że nie są oni już w stanie terminowo spłacać rat pożyczki, jest to, co mi grozi w razie braku spłaty pożyczki. Zazwyczaj dłużnicy mają świadomość, że bank, któremu nie spłacamy pożyczki, może skierować sprawę na drogę cywilnego postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu wyroku sprawa może trafić do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Toruń od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w mieście Toruń prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-torun-ul-poznanska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Toruń.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 52 w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 18 października 2019r. oraz 30 października 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 26 w Toruniu odbyły się wykłady edukacyjne dla kolejnej grupy rodziców dzieci z upośledzeniami. Wykłady dotyczyły głównie procedury częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia, służącego dobru osoby, której dotyczą. Spotkania poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.